چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 620

فلزیاب طلا تعیین ذرات

فلزیاب تعیین وضعیت ذرات مغناطیسی مزاحم را داشته باشد میتواند در شرایط متفاوت از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار بهترین کارائی را برای تشخیص طلا را در جهت تفکیک دارا باشد و این تشخیص موقعیت ذرات مزاحم نسبت به سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات با نوع تنظیمات و طراحی مدار فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از انجا که با اصول رادار در تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات عمل مینماید توان تشخیص موقعیت ذرات مزاحم را دارا میباشد

این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها که با اصول فرکانس عمل مینماید در کنار تنظیمات ادیت EDIT با عدد VDI باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد تا بتوان در هر شرایطی با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وضعیت طلا یا هدف تعیین شده در عدد VDI را مشخص نمود

تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومترارتباطی به تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ندارد چون از اختلاف در میدان مغناطیس طبق تفاوت فاز بهره میبرد و از فرکانس برای تشخیص بهره نمی برد

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری