چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 220

فلزیاب ترکیب مواد معدنی یا منابع را در تشخیص و تفکیک اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و ..... در نظر میگیرد و این ترکیب مواد معدنی و منابع صحنه کار جابجایی نیرو و ذرات را افزایش داده و همین افزایش پدید میدان مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در تشخیص فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد

اثر مواد معدنی و منابع که بعنوان ذرات درکار فلزیاب بیان میگردد در اصل نوع جابجایی ذرات مربوط به بین مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد که از طریق انرژی و جریان و نیرو در صحنه کار بین مواد معدنی و منابع جابجا شده و همین انتقال ذرات به سمت هدف اصلی یا طلا نیز انجام میشود

انرژی دریافت شده از طلا یا دیگر فلزات که از نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نمی باشد و متفاوت با مواد معدنی و منابع صحنه کاراست موجب میگردد که انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا یا فلزات دیگردر سطح لایه بیرونی سطح طلا یا فلزات قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد و انرژی طلا یا دیگر فلزات متفاوت با مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند