فلزیاب
مشاوره

مشاوره (306)

دوشنبه, 30 -3443 00:00

تفاوت تفکیک فلزیاب

Written by

تفاوت تفکیک فلزیاب با عدد VDI در نوع فلزیاب مغناطیسی با عدد VDI و فلزیاب فرکانسی با عدد VDI در شرایط طراحی مدار فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی میباشد

فلزیاب با تفکیک عدد VDI از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی بیشتر از دسته فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR میباشد و کمتر فلزیاب بی اف او BFO از نوع فلزیاب با تفکیک VDI طراحی و تولید میگردد

فلزیاب با تفکیک عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید

در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR و فلزیاب بی اف او BFO تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION درتنظیمات اختیاری یا تنظیمات فرعی PRO OPTION میباشد که این تنظیمات درعملکرد میکروسکوپی فلزیاب اثر متقابل نداشته زیرا این دسته فلزیاب ازجریان تغییرمیدان مغناطیس در سرجستجوگر خود بهره میبرد و میدان مغناطیس توان تشخیص و تفکیک فلزات با عدد VDI در عمق زیاد را نداشته و نمی توان تفکیک عدد VDI را در این دسته فلزیاب در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST MENT قرارداده چون میتواند شرایط شکل دادن میدان مغناطیس برای سرجستجوگر را با یک پتانسیل متغییر ناپایدار روبرو نموده و واکنش تغییر میدان مغناطیس سرجستجوگر را با بی تعادلی روبرو نماید و برای این است که عدد VDI در این دسته فلزیاب ها در عمق کم عمل مینماید و در عمق زیاد عددVDI  با بی تعادل در تشخیص واقعی روبرو میشود

فلزیاب پالسی PI نمی تواند فلزیاب با تفکیک عدد VDI باشد زیرا نوع مدار ان این توانایی را دارا نمی باشد که بتواند دسته بندی فلزات را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام رساند و شدت جریان قابل تغییر در میدان مغناطیس در فلزیاب پالسی قدرت اندازه گیری بازتاب میدان مغناطیس را برای انتقال به مدار دارا نمی باشد تا تفاوت را بصورت جداگانه در دسته متفاوت همه طبقه فلزاهنی و فلز غیر اهنی انجام دهد

فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI از اصول رادار بهره میبرد و این نوع فلزیاب میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزر یا فلزیاب انتنی باشد و تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT یا میکروسکوپی MICROSCOPY یا میکرویوMICROWAVE قرار دارد و بازتاب فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را میتواند اندازه گیری نموده با تقویت یا در حالت تعادلگری قرار دهد و فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

دوشنبه, 30 -3443 00:00

علائم باستان شناس ماهر

Written by

علائم باستانی که مشاهده میگردد برای تشخیص یک باستانشناس کارازموده میخواهد و تشخیص علائم باستان شناس ماهر را در جهت مشخص نمودن دوران ان علائم از نظر تاریخی را نیاز دارد زیرا دو نوع ازعلائم یک شکل میتواند مربوط به دو دوره متفاوت باستانی باشد و دو مفهوم مختلف داشته باشد

فقط یک باستانشناس ماهر دارای این اطلاعات کامل میباشد البته در شبکه اجتماعی مانند تلگرام یا اینستگرام و اینترنت یا سایت ها اطلارسانی در رابطه با علائم گنج یا علائم دفینه یا موارد این چنینی توضیحاتی ابراز گردیده است که این اطلاعات عام و عمومی و مختصرمیباشد و شکل تخصصی مربوط به دوران مختلف تاریخی و اقوام و نحوه زندگی انها و شکل ساخت ابزار و وسائل و نوع الیاژ یا بافت انها و طریق قرار داده گنج و دفینه و عتیقه در زیر زمین برای دوران مختلف هر ملت و قوم و منطقه بصورت تفکیک شده وجود ندارد که اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب را برای تنظیم فلزیاب یا نحوه تشخیص نوع تنظیمات کمک نماید   

برای جستجو یا کاوش و پیدا نمودن انواع گنج و انواع دفینه و انواع عتیقه دارا بودن اطلاعات کامل عامل موفقیت است و داشتن انواع گنج یاب یا انواع طلایاب یا انواع دفینه یاب یا انواع عتیقه یاب که همان انواع فلزیاب است برای کاوش انواع گنج با داشتن این اطلاعات ارتباط مستقیم دارد

جمعه, 13 فروردين 775 06:58

فلزیاب ام پی تری MP III

Written by

فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS برای افزایش قدرت تفکیک در جهت حذف علائم سیگنال موازی ذرات میباشد

فلزیاب ام پی تری MP III با مادون قرمز یا لیزر عمل نموده و سرعت زاویه امواج را برای هدف تعیین شده در VDI به حد تعادل در نقطه زنی میرساند

چهارشنبه, 11 فروردين 775 05:26

طراحی فلزیاب طلا در عمق

Written by

طراحی فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد یک موضوع تخصصی میباشد که هر سازنده فلزیاب نمی تواند به این طراحی دست یابد و طراحی فلزیاب برای کاوش طلا درعمق زیاد یک متخصص در زمینه طراحی رادار میخواهد زیرا تفکیک در عمق بالا از تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات شکل میگیرد که اصول عملکرد رادار میباشد و متخصصین دانشمند که طراحی فلزیاب با چنین ویژگی دراین امرکه بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید در دنیا تعداد بسیار اندکی در حد انگشتان دست میباشند

طراحی فلزیاب است که قدرت تفکیک فلزیاب را برای طلا در عمق زیاد شکل می دهد و این طراحی میتواند یک فلزیاب با کمترین قطعات ولی با تکنولوژی بالا باشد که بتواند توان فلزیاب را برای تفکیک طلا در عمق زیاد افزایش دهد

 طراحی فلزیاب است که ترکیب یک فلزیاب مطمئن را پدید می اورد و در حین کار با فلزیاب این قدرت تفکیک که از طراحی فلزیاب شکل گرفته است برای خریدار فلزیاب یا اپراتور فلزیاب قابل اثبات بوده و اپراتور فلزیاب را مطمئن به نحوه عملکرد تفکیک طلا و انواع فلزات بصورت مجزا در فلزیاب مینماید

 یک فلزیاب با طراحی بهره برده از تکنولوژی بالا با تکنیک طراحی و ساخت انحصاری میتواند توسط یک طراح دانشمند الکترونیک و رادار ایرانی نیز طراحی گردد که قدرت بالای در تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا باشد و انواع فلزات را نیز جداگانه تفکیک نماید

فلزیاب مطمئن اهن و الومینیوم و نیکل و طلا و برنز و برنج و مس و نقره و حفره را با عدد مربوط به همان فلز یا حفره تفکیک مینماید

 اینگونه نیست که یک فلزیاب با تفکیک واقعی فقط طلا و نقره و حفره را تفکیک نماید یا تفاوت فلز اهنی از فلزغیراهنی را تشخیص دهد  و این نوع تفکیک که برای فلزیاب ابرازمیگردد در اصل در دسته فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک در فلزیاب نمی باشد و فلزیاب که فقط طلا و نقره و حفره و فلزاهنی و غیراهنی را تشخیص دهد از اصول فرکانس در رادار برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی AC بهره نمی برد و ذرات در این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها قابل تشخیص نمی باشد

فلزیاب با تفکیک واقعی باید بتواند برای هر نوع فلز طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل تفکیک طلا از دیگر فلزات و الیاژفلزات را در زمین های گوناگون با مواد معدنی متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب با این تنظیمات میتواند ذرات را از دید فلزیاب حذف نماید

 

چهارشنبه, 04 فروردين 775 13:10

فلزیاب مگنکس

Written by

فلزیاب مگنکس MAGNEX درعملیات تشخیص وضعیت تغییرات در زیر زمین توان بالای داشته و میتواند در هر مرحله از وضعیت زمین تغییراتی وجود داشته باشد مشخص نماید ولی این نوع دستگاه ها مگنتی یا مگنتومتر را برای تشخیص فلزات پارا مغناطیس مانند طلا نمی توان بکار برد زیرا دستگاه های مگنتی یا مگنتومتر یا هر نوع مغناطیس سنج یا تسلا توان تفکیک و تشخیص منابع دارای مغناطیس پایین مانند طلا را نداشته  

سه شنبه, 16 خرداد 1396 05:40

فلزیاب تعیین تفکیک طلا

Written by

فلزیاب تعیین تغییر تفکیک طلا را از روی تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند مشخص نماید و در این تنظیمات عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE وجود داشته که اجازه می دهد با تغییر عدد VDI نوع هدف یا فلز یا طلا به نسبت یکدیگر مشخص گردند و برای تشخیص انواع فلزات از فلز طلا در صحنه کار تغییر عدد VDI قدرت تشخیص محدوده طلا را افزایش می دهد و خطا را از دید فلزیاب خارج مینماید

اگردر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب ردیاب یا انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب تصویری ابعاد طلا یا هدف را در تنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تغییر دهید دیگر بر ابعاد ان طلا یا هدف پاسخ نمی دهد یا زمانیکه عدد ابعاد IND SIZE در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی اندازه طلا یا هدف مورد نظر تعیین نمودید دیگر برروی طلا یا اهداف از همان نوع یا اهداف از نوع دیگر با اندازه متفاوت پاسخ نمی دهد و این عمل در این دسته فلزیاب باعث میگردد که فلزیاب ذرات تابش مواد معدنی و منابع و ذرات تابش طلا به اطراف خود را از مرکز طلا تشخیص داده و تفکیک نماید و خطا در نقطه زنی دردید فلزیاب از بین برود

پنج شنبه, 20 اسفند 774 13:54

فلزیاب لوکینگ

Written by

فلزیاب لوکینگ LOOKING در نوع خود بی نظیر میباشد زیرا با دارا بودن تنظیمات نقطه زنی VCO میتواند مرکزهدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات را با تفکیک مشخص نمود

فلزیاب لوکینگ LOOKING برای عملیات جستجو در روش حرکتی MOTION دارای تنظیم AC میباشد که با انجام دقیق تنظیم AC یا حرکتی MOITION فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای ثبات در تفکیک برای طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد میگردد تا مواد معدنی و منابع مزاحم نتواند بر روی واکنش فلزیاب لوکینگ LOOKING برای نفوذ در عمق زیاد اثر نامطلوب بگذارد

با وجود تعیین وضعیت غیرحرکتی یا NON – MOTION در تنظیم VCO فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای قدرت تفکیک در نقطه زنی را در مرکز هدف اصلی یا طلا را در شرایط یک هدف یا طلا با ابعاد بزرگ را دارا میباشد و این تنظیمات در کنار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قدرت عمق را در بدترین شرایط به حد عالی میرساند

فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 05:52

WWW.RESCAN.IR

Written by

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR موضوعاتی را بدست می اورید که در هیچ کجا نمی توانید بدست اورد و در سایت WWW.RESCAN.IR موضوعاتی را خواهید یافت که میتواند در انتخاب فلزیاب با دستگاه های یابنده شما را راهنمای نماید

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 03:22

اصل فلزیاب تصویری

Written by

اصل فلزیاب تصویری از اصول رادار برای طراحی و ساخت بهرمند میباشد یا اصل فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده است  و فلزیاب تصویری در اصل برگرفته از رادار تصویری میباشد و از انجا که رادار تصویری طبق اصول فرکانس در رادار عمل مینماید برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری که درست عمل نماید بر روی یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابلیت نصب دارد و عمده مشخصه اصل کار فلزیاب تصویری در این است که تنظیمات پایه ای درنرم افزار فلزیاب تصویری که از نوع فلزیاب فرکانسی باشد برای انالیز یا فیلتر نمودن قابلیت تغییر برای تشخیص و  مشخص نمودن وضعیت هدف اصلی یا طلا را دارا میباشد و برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری که بر روی دیگر دستگاه ها مانند مگنتومتر یا فلزیاب یا مگنتی مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR نصب میگردد قدرت تشخیص انواع فلزات و شرایط تغییرات کامل را طبق قانون فلزیاب تصویری نداشته و عملاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ارتباطی با فلزیاب تصویری واقعی ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 10:15

فلزیاب قدرت تفکیک VDI

Written by

فلزیاب دارای قدرت تفکیک با عدد VDI یک فلزیاب منحصر بفرد در تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و در این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در نوع فلزیاب انتنی یا ردیاب فلزیاب نیازی نمی باشد که نمونه فلز یا طلا یا هر نوع فلز را به دسته انتن وصل نموده تا همان فلز یا طلا را شعاع زنی و نقطه زنی نماید و در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری از این دسته فلزیاب نیز با تعیین نوع هدف اصلی یا طلا در عدد VDI به همان فلز یا طلا واکنش نشان داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از22