فلزیاب
مشاوره

مشاوره (323)

دوشنبه, 30 -3443 00:00

صدا فلزیاب فرکانسی راداری

Written by

صدا فلزیاب فرکانسی راداری از ترکیب نوع تغییر صدا در صدا زمینه بصورت نوسان صدا به نسبت نوع هدف یا انواع فلزات یا طلا اشکار میگردد و این فلزیاب فرکانسی راداری در نوع صدا دارای یک صدا یکسره میباشد که به ان صدا زمینه نیز میگویند

در سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار از صدا زمینه یا صدا یکسره بهره برده میشود

 در این نوع سیستمها فلزیاب فرکانسی راداری صدا زمینه یا صدا یکسره از نوع فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید

 

تفاوت فلزیاب مغناطیسی در تفکیک در این است که فلزیاب مغناطیسی فقط میتواند بین فلز اهنی یا فلز بی ارزش را ازفلزغیراهنی یا فلز با ارزش را میتواند تشخیص دهد

تفاوت بین فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانسی که با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید در این است که فلزیاب فرکانسی برتری درداشتن تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در کنارتفکیک با عدد VDI دارد

تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی میتواند قدرت جداسازی را در تفکیک طلا یا انواع فلزات طبقه بندی نموده و توان تشخیص الیاژ انواع فلزات را از هدف اصلی یا طلا افزایش دهد

فلزیاب مغناطیسی دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و نمی توان در مدار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بهره برده زیرا وضعیت عملکرد این دسته فلزیاب بنابر تغییر میدان مغناطیس میباشد و کار این نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورارتباطی با تشخیص نوع فرکانس طلا یا انواع فلزات را ندارد تا بتوان از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بهره برده

دوشنبه, 30 -3443 00:00

فلزیاب چگونه کار میکند

Written by

فلزیاب چگونه کار میکند مطبی است که برای هر شخص که با فلزیاب اشنایی ندارد مطرح میباشد و اینکه فلزیاب چگونه کار میکند را از روی قدرت عمق تشخیص داده یا از روی توان تفکیک مشخص نمود و در این موقعیت باید خریدار فلزیاب توجه نماید که ان فلزیاب تا چه حد قدرت تفکیک را دارا است و توان تفکیک طلا را در چه عمقی دارد و طلا را برای قدرت عمق و تفکیک فلزیاب در نظر گرفته میشود زیرا طلا پایین ترین واکنش را در عمق یرای فلزیاب نسبت به دیگر فلزات ایجاد مینماید

اینکه بگوییم فلزیاب چگونه کار میکند بستگی دارد بخواهیم در باره کدام موضوع فلزیاب /طلایاب بدانیم فلزیاب چگونه کار میکند و چگونه کار کردن فلزیاب طلایاب گنج یاب  مربوط به اطلاعات علمی و عملکرد فلزیاب در زمان تشخیص هدف یا واکنش فلزیاب است یا در رابطه با عملکرد کار اپراتوری فلزیاب است که مطلع شد فلزیاب چگونه کار میکند یا در رابطه با توان عمق و تفکیک فلزیاب است که متوجه شویم فلزیاب چگونه کارمیکند یا بحث متعلق به فلزیاب طلایاب این است که تنظیمات فلزیاب چگونه کار میکند یا دقت شود فلزیاب /طلایاب نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار فلزیاب چگونه کار میکند

 

دوشنبه, 30 -3443 00:00

عمق فلزیاب تفکیک

Written by

عمق فلزیاب با تفکیک عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مرتبط است و ان فلزیاب که عمق زیاد برای تفکیک طلا یا انواع فلزات داشته باشد قدرت انالیز بالاتری در جهت تفکیک انواع فلزات یا طلا در عمق کم با توان بالاتری را نسبت به یک فلزیاب با عمق کمتر دارا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی تفاوت عمق فلزیاب در تفکیک ان فلز با عدد VDI اثر متقابلی ندارد و قدرت عمق فلزیاب نیز افزایش یابد با تغییر عمق فلز عدد VDI خارج از طبقه خود اشکار میگردد

فلزیاب تصویری که از دسته فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد میتواند با تفاوت در طراحی نوع مدار در انواع گوناگون توسط تولید کننده فلزیاب قدرت تفکیک بالاتری به نسبت توان عمق ان فلزیاب داراباشد

زیرا ان فلزیاب یا فلزیاب تصویری که میخواهد یک فلز را در عمق زیاد کاوش نماید باید توان تفکیک بالاتری برای انالیز یا فیلتر سیگنال علائم بازتاب شده داشته باشد تا بتواند هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و همین قدرت تفکیک در انالیز نوع سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات میتواند در فلزیاب با عمق زیاد در تشخیص یک طلا در عمق کم نیز قدرت بالاتری در انالیز یا فیلتر یا جداسازی برای تفکیک را دارا است در نتیجه برای یک فلزیاب با عمق زیاد در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمق فلزیاب در تفکیک فلزات یا طلا در عمق کم نیز توان تشخیص بالاتری برای حذف ذرات دیگر منابع را در سطح و عمق دارد

 

دوشنبه, 30 -3443 00:00

فلزیاب تفکیک با EDIT

Written by

فلزیاب تفکیک با EDIT را طبق اعداد VDI انجام می دهد و فلزیاب با کیفیت میتواند یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که این نوع فلزیاب قیمت متفاوت دارد و این تفاوت قیمت فلزیاب در این نوع فلزیاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب و قدرت تشخیص ان فلزیاب دارد زیرا انواع فلزیاب با این نوع تنظیمات وجود دارد که قدرت توان عمق و تکنولوژی انها و لوازم جانبی تشخیص و تفکیک این نوع فلزیاب ها با یکدیگر متفاوت است و تعیین قیمت این فلزب ها بنابر توان و قدرت مدار ان میباشد این عوامل موجب میشود که این فلزیاب قیمت متفاوت داشته باشد

عملکرد یک فلزیاب که دارای توان تفکیک با عدد VDI در تنظیمات EDIT باشد در اصل یک طلایاب است به شرط انکه توان و قدرت ان فلزیاب در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی  باشد که بتواند هدف طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC تفکیک نماید

طلایاب یا گنج یاب بصورت خاص وجود نداشته و همه این سیستمها فلزیاب میباشد و توان تفکیک و داشتن تنظیمات تفکیک EDIT و ابعاد هدف IND SIZE است که نوع ان فلزیاب را خاص مینماید

دوشنبه, 30 -3443 00:00

نام طلایاب

Written by

نام طلایاب را برای فلزیاب قرارداده شود ان فلزیاب واقعاً باید طلایاب باشد و بر روی هر نوع فلزیاب نمی توان نام طلایاب را گذاشت  و ان فلزیاب توان و قدرت تفکیک طلا را با عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته باشد در اصل فلزیابی نمی باشد که به بتوان به ان نام طلایاب گفت و بر روی چنین فلزیابی بعضی فروشندگان فلزیاب نام طلایاب را میگذارند که این عمل صحیح نمی باشد و بیشتر برای فروش بیشتر این عمل را انجام میدهند

بیشتر فلزیاب ها که به نام طلایاب ارائه میگردد و توان تفکیک بنابر اعداد VDI را ندارد از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد

زیرا این نوع فلزیاب فقط میتواند تفاوت فلز اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیراهنی یا فلز با ارزش را تشخیص دهد و قدرت تفکیک با اصول واقعی طبق بازتاب جدول فرکانس فلزیاب طبق اصول علمی یابنده ها  DETECTOR در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را ندارد    

پس یک فلزیاب که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا از دیگر منابع و اهداف هم طبقه خود ندارد بعنوان طلایاب قلمداد نمی گردد یا طلایاب نمی باشد زیرا فلزات طلا و نقره و مس و روی زمانی قابل تشخیص و تفکیک میباشند که ان فلزیاب بتواند بر روی هر کدام این فلزات هم طبقه یک واکنش مجزا داشته باشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند اندازه اهداف IND SIZE را به همراه نوع ان هدف با عدد VDI از یکدیگر جدا نماید و این چنین فلزیاب را میتوان دستگاه طلایاب گفت زیرا با عدد VDI عمل تفکیک را بر روی هر فلز یا طلا یا الیاژ فلزات مجزا انجام میدهد

 

دوشنبه, 30 -3443 00:00

بهترین فلزیاب دنیا

Written by

بهترین فلزیاب دنیا بهترین اپراتوردنیا را میخواهد اینکه بهترین فلزیاب دنیا را مشخص نمود باید توجه نمود که این بهترین فلزیاب دنیا چه مشخصاتی دارد و مشخصات فلزیاب در بدست اورد توان فلزیاب برای تفکیک فلزات بخصوص طلا نقشه مهمی دارد

بهترین فلزیاب دنیا باید بتواند در زمین های گوناگون واکنش منظم و دقیق داشته باشد و این واکنش در صورت وجود خطوط مغناطیس میتواند از حالت دقیق برای تشخیص فلز یا طلا با انحراف یا خطا روبرو شود و در مجموع فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید در این شرایط با خطا روبرو میگردد که این دسته فلزیاب ها میتواند از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورباشد زیرا این دسته فلزیاب ها با تغییرمیدان مغناطیس یا وضعیت یون منابع یا میزان مغناطیس متفاوت از خود واکنش نشان می دهد

دوشنبه, 30 -3443 00:00

فلزیاب پیشرفته امریکایی

Written by

فلزیاب پیشرفته امریکایی یا فلزیاب پیشرفته ایرانی ندارد در اصل فلزیاب پیشرفته ان فلزیاب است که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید که این فلزیاب پیشرفته که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC یا شعاع زنی و نقطه زنی DC بتواند تفکیک نماید 

فلزیاب طلایاب که بتواند با تغییر تنظیمات برای کار متفاوت عمل نماید میتواند فلزیاب پیشرفته باشد بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش بیشتر دستگاه فلزیاب خود را بعنوان دستگاه گنج یاب تصویری امریکایی معرف نموده تا با قیمت بالا بفروش برسانند با انکه اصلاً گنج یاب وجود ندارد که به یک فلزیاب نام دستگاه گنج یابی امریکایی داد و فرشندگان فلزیاب این نوع فلزیاب را قویترین فلزیاب جهان معرفی نموده و ان را بهترین گنج یاب دنیا میدانند و این نوع فلزیاب با قیمت گران ارائه مینمایند و میگویند قیمت دستگاه طلایاب یا دستگاه گنج یاب همین است و ابراز مینمایند که فلزیاب قیمت مشخص دارد و این قیمت بالا برای گنج یاب بودن ان است و این دروغ را میگویند تا فلزیاب خود را بجای گنج یاب گران بفروش برسانند و گروهی نیز میگویند که دستگاه انها گنج یاب است و برای همین فلز جدید یا طلا جدید را نمی گیرد که این نیز از نظر علمی پایه و اساسی ندارد زیرا یک فلزیاب یا گنج یاب باید بتواند وضعیت الکتریکی یک طلا جدید یا فلز نو را تشخیص دهد تا بتواند یک فلز قدیمی را کاوش نماید

قدرت عملکرد فلزیاب را در نظر داشته باشید و اینکه فلزیاب امریکایی یا فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی یا فلزیاب انگلیسی است را مورد توجه قرار ندهید زیرا شرکت های معتبر در ایران فعال هستند که تولید فلزیاب با کیفیت بسیار بالا را ارائه مینمایند

دوشنبه, 30 -3443 00:00

قیمت فلزیاب ارزان

Written by

قیمت فلزیاب ارزان یا فلزیاب ارزان را به نسبت کیفیت ان فلزیاب در نظر بگیرید زیرا تولید کنندگان بزرگ سعی مینمایند که تولید درحدود بالا داشته و همین موضوع میتواند موجب گردد که قیمت فلزیاب را ارزان تر از دیگر فروشندگان فلزیاب ارائه نمایند

در بین ارائه کنندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب بزرگ رقابت در کیفیت و قیمت وجود دارد و ان دسته سازنده فلزیاب که میخواهند بازار فلزیاب را در اختیار خود قرار دهند سعی مینمایند فلزیاب با کیفیت بالا را با قیمت ارزان تر از رقبا به بازار فلزیاب ارائه نماید

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب دو شرکت یا دو سازنده یا چند سازنده متفاوت فلزیاب میتواند صدق نماید

 زیرا یک تولید کننده فلزیاب میتواند انواع فلزیاب با قدرت متفاوت و توانایی گوناگون را ارائه نماید که طبقه بندی قیمت فلزیاب ارزان تا فلزیاب با قیمت بالا را ارائه نماید و این تفاوت قیمت بخاطرنوع تکنولوژی ان نوع فلزیاب مربوط به همان تولید کننده فلزیاب باشد

به اینکه این فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب خارجی است زیاد توجه ننمایید و طراحی ان فلزیاب برای تفکیک و کاوش فلزات در عمق زیاد بخصوص طلا باید مورد توجه قرار بگیرد و اصل قدرت فلزیاب توان تفکیک و عملکرد فلزیاب در عمق زیاد برای تفکیک طلا میباشد و طراحی فلزیاب که انحصاری باشد میتواند توسط سازندگان و طراحان بزرگ فلزیاب در ایران نیز به انجام برسد که حتی دیگر شرکت های خارجی نیز ان توان را دارا نباشد چون در ایران دانشمندان با تجربه و بزرگ دنیا در زمینه الکترونیک رادارفعال میباشند که این دانشمندان ایرانی در دنیا جزو تعداد محدود دانشمندان الکترونیک رادار میباشند

دوشنبه, 30 -3443 00:00

نرم افزارعمومی فلزیاب تصویری

Written by

نرم افزار عمومی فلزیاب تصویری یا نرم افزارفلزیاب تصویری در اصل نرم افزارلکه سه رنگی یا V3D یا VISUALIZER میباشد که این برنامه برای اولین بارتوسط کمپانی فیوچر امریکا طراحی و به بازار ارائه گردید این شرکت انواع فلزیاب با نامهای متفاوت را نیز در این برنامه قرار داده ولی این برنامه قابل عملکرد بر روی فلزیاب فرکانسی میباشد و شرکت فیوچرکه یک شرکت تولید کننده اواع لوازم متفاوت میباشد بعد از سال 2003 تولید این نوع فلزیاب ها را متوقف نموده و اطلاعات نرم افزاررا در اختیار عام برای بهره بردای قرار داده و گروهی از نام فلزیاب شرکت فیوچر بهره برده و انواع فلزیاب با نام این شرکت را ارائه نموده که در قسمت نوع فلزیاب درنرم افزار لکه سه رنکی بهره برده شده بود و این نرم افزار یک نرم افزار عمومی برای فلزیاب تصویری میباشد و در کل مانند برنامه ویندوز میباشد که بر روی هر نوع کامپیوتر قابل نصب است ولی توان بهره برداری از برنامه ویندوز به قدرت ان کامپیوتر وابسته است و نرم افزار لکه سه رنگی فلزیاب تصویری نیز به همین صورت میباشد و عملکرد اصلی برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد زیرا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری که اصل عملکرد ان با فرکانس است طراحی شده است برنامه نرم افزار V3D یا VISUALIZER به دلیل دارا بودن تنظیمات در سیگنال SIGNAL هنوز در دسته بهترین نرم افزارها میباشد و برای این است که از ان برنامه نرم افزار در فلزیاب تصویری میتوان بهره برد

پیشرفته ترین نرم افزار فلزیاب تصویری در دنیا نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد که فقط بر روی فلزیاب فرکانسی قابل نصب برای عملکرد با عدد VDI میباشد

 

صفحه1 از24