فلزیاب
مشاوره

مشاوره (281)

جمعه, 08 ارديبهشت 1396 18:08

فلزیاب و تغییر صدا در VLF/PI

Written by

 نوع تغییر صدا در فلزیاب به ولتاژالقائی و فرکانس القائی بودن سیستم فلزیاب بستگی داشته .

 از نظر کارکرد در نفوذ به عمق و جذب علائم هدف یا طلا در عمق امواج و جریان و انرژی بکار گرفته شده در سیستم فلزیاب و عامل یا سرجستجوگرمیتواند در توان سیستم فلزیاب اثر بگذارد.

سیستمهای فلزیاب که دارای شرایط ولتاژ القائی یا پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... باشند ایجاد صدای بی مورد در صحنه کار از منابع دیگر را به نسبت سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی یا صدا یکسره را خواهند داشت و به همین نسبت در نوع تصویری یا انتنی یا سنسوری و راداری توان سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نیز نسبت به دیگر سیستمها فلزیاب توان بالاتری دارد.

نوع  جریان و انرژی بالا درسرجستجوگریا سیستمهای فلزیاب مدل VLF یا PI که دارای فرکانس پائین میباشند خود ایجاد شرایط نامتعادلی در صدا را مینماید.

در دسته سیستمهای فلزیاب که ولتاژ القائی  یا مغناطیسی یا پالسی یا وی ال اف VLF میباشند و در انها نیروی ولتاژی زیادی بکار برده میشود بخصوص انتقال جریان و انرژی و ولتاژ بالا در سرجستجوگریا کوئل یا لوپ  قرار میدهند تا بتواند اهداف را به حالت بیصدا با تغییر ناگهانی شدید صدا کاوش نماید احتمال متعادل نشدن سیستم فلزیاب با وضعیت صحنه کار را تا حد زیادی افزایش میدهند و در عملیات حرکتی با ثبات کمتری عمل مینمایند .

نوع سیستمهای فلزیاب ولتاژالقائی یا پالسی یا مغناطیسی که صدا دار هستند با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ سنسورمخصوص خود عمل نموده وبا تغییر اندازه کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر میتوان اهداف را در عمق بالاتر بدست اورد و همین امر میتواند توان حساسیت سیستم فلزیاب پالسی را برای تشخیص و تفکیک هدف کاهش دهد.

برگرفته از سایت WWW.TJA121.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوک فلزیاب WWW.TJA777.IR

 

جمعه, 08 ارديبهشت 1396 17:49

فلزیاب و تشخیص با صدا

Written by

سیستمهای فلزیاب دارای صدا در دنیا بیشتر در نوع بیصدا یا ولتاژ القائی ان برای اپراتور های غیر حرفه ای یا اندسته که میخواهند هدف را در عمق کم کاوش نماید قابل بهره برداری میباشد یا تمایل به استفاده از ان را دارند.

سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی دارای صدا یکسره شرایط بهتری برای کاوش اهداف در عمق میباشند و این دسته سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با صدا یکسره یا صدا زمینه عمل مینماید این نوع فلزیاب ها که اهداف را در عمق زیاد تشخیص میدهند یک صدای یکسره یا صدا زمینه داشته که به صدای زمینه مشهور است و در صورت برخورد با اهداف و منابع در صدای زمینه یک تغییر صدا بصورت افزایش و کاهش یا نوسان در طول صدای زمینه اشکارو مشخص میگردد و در زمانیکه اپراتور یا کاربر بر روی تنظیمات و تشخیص صدا درست عمل نمائید و به نوع تغییر صدا ها اشنا گردید میتوانید با صدا نوع فلز یا هدف را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید .

سیستمهای صدا زمینه یا صدا یکسره در صورت برخورد با هدف صدای سیستم تا حدود منظمی بصورت نوسان یا افزایش و کاهش تغییر مینماید در زمان تمرین باید بر روی تغییر صدا اشنائی کامل یافته و باید اپراتور یا کاربر اهداف گوناگون را در اعماق متفاوت قرار داده تا  تغییر صدا بر روی اهداف متفاوت را بدست اورند و این نوع سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر روی هدف نمونه تغییر صدای واضح داشته و برای اهداف اصلی و واقعی تغییر صدا و نوع تغییر صدا در این سیستمها فلزیاب بسیار مشخص است.

دلیل بکار گیری این نوع صدا زمینه یا صدا یکسره در سیستمها فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  به خاطر افزایش توان عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و کاوش اهداف در عمق زیاد و تا حد ممکن جلوگیری از تغییرات منابع هم شکل در صدا و تغییر صدای با وضوح بالا بر روی اهداف واقعی با شدت جریان یا امواج و انرژی قوی میباشد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب صدا یکسره برای کاوش اهداف در عمق زیاد بهتر واکنش نشان میدهند و به اهداف در عمق کم تغییر صدا کمتر میباشد و به نسبت نوع مدار و توان ان مدار برای اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است.

تغییر صدا بر روی اهداف واقعی نسبت به اهداف غیر واقعی بنابر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC منظمتر میباشد

برگرفته از سایت WWW.TJA121.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوک فلزیاب WWW.TJA777.IR

جمعه, 08 ارديبهشت 1396 17:28

فلزیاب و مختصات یابی

Written by

عملیات با فلزیاب نیازمند عملکرد مختصات یابی دیواره و مرکز هدف یا طلا میباشد و روش بکارگیری ترسیم زوایا و اضلاع اطراف هدف یا طلا با فلزیاب از مهمترین موارد مربوط به بدست اوردن نقشه مختصات مربوط به محدوده مرکز هدف یا طلا میباشد.

اپراتورفلزیاب در عملیات ترسیم مختصات محدوده هدف یا طلا با فلزیاب باید دقت نماید تا بتواند محل دقیق مرکز هدف واقعی یا طلا را تشخیص دهد .

اپراتور در زاویه و تغییر جهت یا حرکت عامل جستجوگر یا سرجستجوگر یا انتن یا سنسور یا التراسونیک یا مادون قرمز ترکیب حرکت را منظم باید به انجام رساند تا بتواند تا حد ممکن شرایط کاوش یک هدف را برای واکنش سیستم فلزیاب به حد مطلوب برساند.

بیشتر اپراتورها در تنظیم سیستم فلزیاب  و ترسیم مختصات و حرکت بر روی اضلاع و زوایا و خطوط منتهی به هدف اصلی دچار انحراف شده و منابع متضاد یا نقاط برابر بر روی یک خط متعلق به هدف را بعنوان مرکز هدف یا طلا مشخص مینمایند.

مختصات یابی ازمهمترین عوامل موفقیت یک اپراتورفلزیاب  در تشخیص مسیر و مرکز هدف یا طلا میباشد.

 اپراتورفلزیاب  یا کاربرطلایاب باید بداند که مختصات یابی محدوده و دیواره هدف یا طلا که موجب مشخص گردیدن مرکز هدف یا طلا میگردد از اصول مهم برای پیدا نمودن مرکز هدف یا طلا میباشد که اصولاً اپراتورفلزیاب  یا کاربرها در زمان تمرین بر روی اهداف یا طلا با شرایط گوناگون یا الیاژ متفاوت تمرین نمی نمایند تا متوجه گردند که واکنش سیستم فلزیاب با صدا یا تصویر یا انتن به چه صورت میباشد پس در نتیجه برای افزایش مهارت درتشخیص واکنش سیستم فلزیاب بهتر است انواع اهداف با الیاژ متفاوت را در عمق گوناگون قرارداده تا بتواند واکنش سیستم فلزیاب را در شرایط و وضعیت مختلف بدست اورد و در صحنه کاراصلی از این شرایط بهره ببرد
برگرفته از سایت WWW.TJA121.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوک فلزیاب WWW.TJA777.IR

جمعه, 08 ارديبهشت 1396 17:10

فلزیاب تصویری و نوع ترکیب تصویرگیری

Written by

فلزیاب تصویری را بصورتی برنامه نرم افزار انرا طراحی نموده اند که شکل و ترکیب پدید امده از تصاویر بصورت مرتب بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار میگردد و نرم افزار تصویری دارای برنامه مختصات تقسیم بندی جدول مکعبی بر سانتیمتر یا متر مربع میباشد که این مختصات ترکیب شکل بدست امدن محل هدف را برای اپراتور مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر این مختصات بر روی صفحه نمایشگر را بر روی زمین صحنه کار میتواند ترسیم نماید تا با مطابقت این دو مختصات بتواند محدوده هدف را تشخیص دهد.

تنظیمات برنامه نرم افزار تصویری ترکیب شکل مختصات اشکار شده را مشخص مینماید.

این ترکیب شکل گیری تصاویر و نوع حرکت با سرجستجوگر بر روی سطح زمین میتواند بهترین شرایط را برای یک تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع را برای کاربر یا اپراتور فراهم اورد.

 لکه رنگ که به صورت تصویر اشکار میگردد بیانگر تغییرات در ان محدوده میباشد و این تغییرات میتواند از هر منبع یا ذرات یا هدف باشد که پدید امده است و با انجام تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افار اپراتور یا کاربر میتواند وضعیت لکه رنگ ها پدید امده را تشخیص دهد

لکه رنگ اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت میتواند از انواع لکه رنگ ها باشد و نوع شکل لکه رنگ ها در تشخیص سیستم فلزیاب تصویری امری است مهم که باید اپراتور یا کاربر در نظرداشته باشد زیرا ترکیب رنگ لکه رنگ ها میتواند به رنگ ها متفاوت یا تمام رنگ ها مربوط به منابع و ذرات صحنه کار اشکار گردد و این عمل فیلتر بر روی لکه رنگ ها است که نوع لکه رنگ را مشخص نموده که از هدف اصلی است یا از دیگر منابع میباشد و این هم از وظائف اپراتور یا کاربر است که با مهارت و تجربه خود منابع و مواد معدنی و ذرات و نوع لکه رنگ متعلق به هدف را تشخیص دهد

برگرفته از سایت WWW.TJA121.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

جمعه, 08 ارديبهشت 1396 16:44

فلزیاب تصویری سنسور نوری حرارتی

Written by

فلزیاب تصویری که دارای سنسور نوری حرارتی  میباشد میتواند علائم را بنابر حرارت بدست امده از مادون قرمز و جریانات الکترو مغناطیس یا مغناطیسی و تشعشات الکترو مغناطیس تشخیص داده و به مدارفلزیاب انتقال دهد این موضوع باعث افزایش دقت عمل در تشخیص سیستم فلزیاب برای تفکیک میگردد و این نوع سنسور فقط بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد قابل نصب است

سیستمهای فلزیاب تصویری راداری حرارتی یا فلزیاب سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز در رابطه با عملیات جستجو بدون عملیات تصویری مانند تغییر صدا یا حرکت انتن نیز در واکنش سیستم فلزیاب  تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

وجود لوازم و تجهیزات مانند مادون قرمز و سنسور حرارتی یا سنسور نوری یا سنسور التراسونیک میتواند بر روی تشخیص صدا و حرکت انتن و تفکیک و تشخیص نیز اثر مستقیم داشته و این نوع واکنش صدا یا حرکت انتن و تصویر را افزایش داده.

سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز در کنار سیستم مادر خود رادار زمینی دستی میتواند واکنش در صدا و حرکت انتن نیز مطلوبیت ایجاد نماید.

در نوع تصویری سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز به صورت زنده حرارتی یا لکه رنگی یا همزمان با تغییر در رنگها را میتوان مشاهده نمود.

درفلزیاب تصویری تصویر زنده حرارتی یا تفکیک رنگ که به شکل رنگ بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد دارای شرایط ترکیب رنگ و تغییرات در منابع و الیاژ هدف میباشد و امکان دارد یک رنگ یا لکه رنگ یا عدد اشکار گردیده از ترکیب مواد معدنی یا منابع و هدف بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد.

در سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا فلزیاب دارای سنسور حرارتی یا فلزیاب تصویری با سنسور حرارتی یا سنسورنوری تصویری زمینی یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا مادون قرمز یا لیزری از سخت افزار و نرم افزار برنامه لکه رنگی نیز بهره برده میشود که به برنامه این نوع سیستمها تفکیک رنگ   COL PRO میگویند.

تغییر رنگ در این سیستمها فلزیاب تصویری از شرایط گوناگون الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع شکل میگیرد که تغییر ترکیب درالیاژ هدف و منابع و مواد معدنی میتواند موجب تغییر رنگ اشکار شده در هر دو مدل رنگ زنده حرارتی ولکه رنگ حرارتی و تفکیک رنگ COL PRO گردد.

بیشتر مدلهای سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری  یا دوربین حرارتی راداری تصویری دارای نصب سیستم فلزیاب تصویری لکه رنگی میباشد .

البته در سیستمهای فلزیاب تصویری بدون برنامه تفکیک رنگ COL PRO که دارای لکه رنگ میباشد نیز میتوان از سیستمهای راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا دوربین حرارتی راداری تصویری بهره ببرید

   برگرفته از سایت WWW.TJA121.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 11:28

فلزیاب گیاهان میدان مغناطیس

Written by

فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید در محدودهای های که گیاهان بصورت زیاد وجود دارد دچار بی ثباتی در تشخیص اهداف یا فلزات بخصوص طلا میگردد

 البته باید در نظر داشت که خود میدان مغناطیس یا مغناطیس عاملی برای رشد درختان و گیاهان با سرعت و مقاومت بیشتر میگردد و جاذبه زمین خود یک نیرو مغناطیس است که به رشد گیاهان یا درختان کمک مینماید و در مناطقی که رطوبت بالا میرود یا پس از بارش باران جریان میدان مغناطیس به ارتباط الکتریکی با سرعت بیشتر از یکدیگر جدا شده و ارتباط میدان مغناطیسی برقرار مینماید و همین موضوع نیز رشد و درختان و گیاهان در اینگونه مناطق افزایش می دهد

ضمناً باید توجه داشت که خود درخت یا گیاهان دارای وضعیت مغناطیسی مربوط در اطراف ریشه خود را نیز دارا میباشد زیرا دارای شرایط زیست محیطی برای رشد میباشند و همه این موضوعات میتواند در رشد درخت و گیاهان اثر گذاشته ولی نوسان پدید امده در اطراف درختان و گیاهان استاتیک با تشعشع حرکت بار الکتریکی مربوط به مواد معدنی و منابع را دارا میباشد ووجود درختان وگیاهان مقاومت اطراف خود را کاهش داده و  فلزیاب یا طلایاب را با خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا روبرو مینماید

اختلال از وضعیت مغناطیس درختان و گیاهان در فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا تسلا متر یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO بیشترمشاهده میگردد و ان هم بخاطر مدار این نوع فلزیاب ها با وضعیت میدان مغناطیس به همراه ولتاژدر سرجستجوگر یا کویل فلزیاب یا لوپ فلزیاب یا سنسور فلزیاب میباشد

 برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 09:41

فلزیاب تفکیک طلا اندازه

Written by

فلزیاب تفکیک طلا اندازه

تفکیک فلزیاب با تنظیمات اندازه هدف یا طلا IND SIZE ارتباط داشته و فلزیاب باید دارای مدار تفکیک باشد تا بتواند تفکیک نماید که نقشه مدار فلزیاب تفکیک دار یا ساخت کیت مدار فلزیاب تفکیکی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر اعداد VDI  در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALEباشد
در سیستمهای فلزیاب
VLF و BFO و ... که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT باشد هر میزان هدف بزرگتر باشد میتواند در عمق بیشتر هدف را تفکیک نماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب VLF و BFO و .... دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تعیین کننده ابعاد نمی باشد البته در این نوع سیستمها تنظیم ترشهولد THRESHOLD وجود دارد ولی تنظیم ترشهولد THRESHOLD صدا میباشد و ربطی به تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ندارد و در این نوع سیستمهای فلزیاب VLF یا BFO و ... برای افزایش توانائی تفکیک هدف در عمق زیاد باید ابعاد هدف بزرگ باشد  تا  بنابر  جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اعداد VDI متناسب بر رروی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار گردد.

ولی سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید و این سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ذگر گردیده میباشد نیازمند صفحه نمایشگر دیجیتال نمی باشد زیرا این نوع سیستمها از روش حرکت انتن یا تصویر یا صدا یکسره میتواند اهداف را تشخیص دهد.

توان ساخت و طراحی سیستمهای رادار زمینی دستی و مرکب که از توان کاوش هدف در عمق زیاد بهره میبرد و از اصول راداربهره مند است در دنیا در اختیار چند شرکت میباشد که در ایران در انحصار تریشورز میباشد.

 برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

 

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 09:30

فلزیاب لوپی

Written by

فلزیاب لوپی

سیستمهای فلزیاب کویلی یا لوپی یا سنسوردار که به فلزیاب ولتاژ القائی یا از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. معروف میباشد  توان کاوش هدف تا عمق زیاد را دارا نمی باشد و اگر حساسیت این سیستمها پالسی را برای کاوش هدف در عمق زیاد افزایش داده شود در روش حرکتی دچار اختلال شده و نمی تواند بر روی هدف اصلی واکنش درست از خود نشان دهد و بر روی دیگر منابع نیز با حساسیت بالا از خود واکنش بیخودی نشان میدهد  و برای همین بر روی این سیستمها فلزیاب پالسی از کوئل یا لوپ با اندازه بزرگ قرار میدهند تا این نقص تا حد ممکن از بین برود.


  دستگاه
فلزیاب گنج یاب یا طلایاب همگی فلزیاب میباشد و فلزیاب پالسی که بعنوان طلایاب یا گنج یاب معرفی میگردد همان فلزیاب است و نمی توان انرا گنج یاب یا طلایاب صد در صدی تلقی نمود زیرا این سیستمهای فلزیاب پالسی از هر مدل و با هر نوع لوازم جانبی باشد فقط میتواند بین فلز اهنی را از فلز غیر اهنی تشخیص دهد که این تفاوت است و تفکیک نمی باشد و برای همین است که تولید کنندگان فلزیاب پالسی بر روی سیستم فلزیاب پالسی از لوازم جانبی مانند کوئل یا لوپ بزرگ و صفحه نمایشگر دیجیتال و ظاهر شکیل بهره میبرند تا سیستم فلزیاب پالسی را به چشم خریدار پرقدرت نشان دهند که هیچکدام این تغییرات در قدرت و تفکیک فلزیاب اثر نداشته و توان تفکیک و عمق گیری فلزیاب پالسی به مدار این نوع سیستمها بستگی دارد.

برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 09:10

روش ساخت کیت فلزیاب

Written by

روش ساخت کیت فلزیاب

روش ساخت کیت فلزیاب میتواند کار اسانی باشد ولی طراحی کیت مدار فلزیاب که از نقشه مدار فلزیاب نشات میگیرد مهم میباشد و روش ساخت کیت فلزیاب به نوع مدار فلزیاب وابسته است و بیشتر روش ساخت کیت فلزیاب را که در اینترنت یا کتاب ها اموزش داده میشود مربوط به فلزیاب ها از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترمیباشد

روش ساخت کیت فلزیاب حرفه ای در اختیار هیچ فردی از طریق شرکت فلزیاب معتبر قرار نمیگیرد که این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 08:34

روش ساخت فلزیاب قوی

Written by

روش ساخت فلزیاب قوی

روش ساخت فلزیاب قوی نیازمند تجربه بالا در زمینه ساخت سیستمهای رادار میباشد زیرا فلزیاب قوی باید دارای تنظیمات پایه BASIC و اختیارات PRO OPTION باشد تنظیمات پایه به تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و در اختیارات PRO OPTION تنظمات اتو تراک AUTO TRAC و GEB میباشد که این تنظیمات برای سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد  و در سیستمهای فلزیاب پالسی این تنظیمات وجود ندارد

در صورتیکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم مانند ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نباشد برای پیدا نمودن یک هدف در عمق زیاد باید هدف دارای ابعاد بزرگ باشد
فلزیاب قوی را به ان شکل طراحی مینمایند که قدرت بالا داشته باشد و روش ساخت فلزیاب قوی فقط در اختیار طراحان و شرکت های معتبر در زمینه فلزیاب میباشد و هرگز مدار اصلی و روش ساخت فلزیاب قوی و قدرتمند را در اختیار دیگران قرار نمی دهند و بیشتر این نقشه مدار فلزیاب که بعنوان روش ساخت فلزیاب قوی بر روی اینترنت یا شبکه های اجتماعی یا کتاب ها قرارداده میشود در اصل مربوط به سیستمها پالسی ساده میباشد .
برگرفته از سایت WWW.TJA110.COM

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشاهده کاتالوگ انواع فلزیاب TJA777.IR

صفحه1 از21